SO-e Rogatica – Načelniku nove i stare obaveze

27.11.2018.

ROGATICA – Ekonomske prilike, budžet, privreda i lokalni razvoj osnova su aktivnosti načelnika opštine Rogatica u 2019. godini na koje ga je obavezao Program rada koji je usvojen na danas održanoj sjednici Skupštine opštine.

Ekonomske prilike i budžet odvijaće se kroz realizaciju započetih i novih projekata namijenjenih poboljšanju uslova života građana i razvoja privrede. Posebna pažnja posvetiće se realnom sektoru u oblasti drvne industrije, podsticaju i podršci razvoju malih i srednjih preduzeća. Tu je i podrška projektima iz poljoprivrede kroz stvaranje preduslova za intenzivniju obradu državne i zemlje u vlasništvu individualnih poljoprivednih proizvođača.

Što se tiče privrede i lokalnog ekonomskog razvoja, načelnik je dobio seriju zadataka. Na prvom mjestu je rad na povećanju broja zaposlenih u realnom sektoru, povećanju kvaliteta usluga socijalne i zdravstvene zaštite i unapređenje javnih infrastrukturnih usluga i bezbjednosti građana u saradnji sa nevladinom sektorom. Tu je i obaveza stručnog usavršavanja opštinskih službenika radi poboljšanja kvaliteta usluga i stvaranja što efikasnijeg servisa građana.

Ova sjednica protekla je i u znaku opštinskih finansija. Usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu koji je dostigao cifru od 7,8 miliona maraka ili za čak 22,9 posto više od prvobitno planiranih za ovu godinu.

Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je i na javnu raspravu upućen i nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 6,4 miliona koji je za 0,77 posto manji u odnosu na planirana za 2018. godinu.

Treći dokumenat iz ove oblasti bila je informacija o izvršenju budžeta opštine za period januar – septembar ove godine. Izvršen je u visini od 6.133.660 maraka ili 95 posto od planiranih za cijelu godinu, odnosno 20,5 posto više od izvršenja u istom periodu prošle godine. Ono što je još značajno, jeste suficit budžeta koji iznosi 777.623 maraka ili za duplo i više u odnosu na isti period prošle godine.

Odbornici su usvojili i nekoliko odluka. Među njima je i odluka o prenosu vlasništva nad medicinskim aparatima i opremom na Dom zdravlja „Dr Zoran Mitrović“ u Rogatici.

Radi se o tri EKG aparata, tri defibrilatora i drugim aparatima i opremi vrijednosti nešto više od 29.000 maraka koje je opština dobila kroz projekat „Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva opštine Rogatica“ na osnovu Memoranduma o razumjevanju između UNDP, ministarstava finansija i lokalne samouprava i Investiciono-razvoje banke Republika Srpske.

Skupština je prihvatila i informaciju o obavljenoj žetvi strnih žita, ubiranju plodova krompira i obavljenoj jesenjoj sjetvi na području opštine.

Delivoje Đerić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti rekao je da je u ovogodišnjoj žetvi ubrano 725 tona strnih žita ili za 13,7 posto više od prošlogodišnje žetve. U tome vodi pšenica sa 407 tona, a zatim slijede tritikale sa 120, ječam sa 111 i zob sa 56 tona. Tu je i hektar heljde sa tonom ove žitarice.

Sa 251,5 hektara zemljišta krompira je ubrano 5333,5 tona ili 23,5 tona po hektaru. U tome je 1165,5 tona sjemenskog i 4158 tona merkantilog, odnosno krompira za jelo.
Što se tiče jesenje sjetve ona je, zbog suše, potpuno podbacila. Zasijano je svega 69 hektara, od čega 49 hektara pšenice, 10 hektara stočnog graška, 8 hektara tritikala i 3 hektara raži.

Finiš ove sjednice protekao je u razmatranju i davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove za 2019. godinu javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština. Radi se o Domu zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, Dječijem vrtiću „Bambi“, Centru za socijalni rad, Turističkoj organizaciji, Narodnoj biblioteci „Vojislav Lubarda“, Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ i javnim preduzećima „Komrad“ i „Vrela Seljani“.