Selo Pijevčići kod Rogatice – Asfalt kao vaskršnji poklon

26.04.2019.

ROGATICA – Sve manji broj stanovnika u selima Pijevčići, Vratisalići i ostalim u rogatičkoj Mjesnoj zajednici Kozići, nisu mogli poželjeti bolji poklon uz ovogodišnji Vaskrs od asfalta koji je juče, 25. aprila, položen od Bijelog puta, odnosno puta Rogatica – Kozići – Strojilovina, do pravoslavnog groblja na Izborinama.

Radi se o 826 metara makadamskog kamionnskog puta koga rekonstruiše i modernizuje Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ u cilju brže i bolje eksploatacije drvnih sortimenata za što su finansijska sredstva u visini od 104.000 maraka obezbijeđena u planu investicija prošle godine, reče tehnički direktor Gazdinstva Milomir Ećimović.

Pripremne radove i asfaltiranje obavili su radnici i mehanizacija „Romanija-puteva“. Upravnik Radne jedinice za redovno održavanje u ovom kolektivu Slaviša Ikonić rekao je da je utrošeno 1106 kubnih metara tampona, 182 kubika asfalta, urađen jedan propust, kanali za odvod oborinskih voda i bankine sa obje strane puta širine 0,50 metara. Širina asfaltne trake je tri metra, a debljina 7 centimetara.

Brane Radojević i Nemanja Lazić iz Pijevčića, koji su pretili radove oko asfaltiranja, rekoše da je ovo veliki događaj za njihovo i ostala okolna sela. Došao je asfalt o kome se samo nekoliko godina unazad nije moglo ni sanjati. Bez sumnje ovo će znatno uticati na kvalitet života u našim selima. Imaće sigurno odraza i na zadržavanje onih koji su namjeravali otići, ali i vraćanje onih koji su već otišli iz sela.