Nova donacija za Dobrovoljno vatrogasno društvo Rudo

17.05.2019.

RUDO – Dobrovoljno vatrogasno društvo Rudo dobilo je donaciju u opremi u vrijednosti 24.967,80 KM.

Prema planu utroška finansijskih sredstava sa posebnog računa Vatrogasnog saveza Republike Srpske za 2018. godinu, Vatrogasna jedinica Rudo opremljena je sa hidrauličnim alatom za spasavanje iz saobraćajnih udesa marke HOLMATRO.