Saobraćajna bezbijednost u Rogatici – Crna tačka 10 km magistralnog puta

25.06.2019.

ROGATICA – Većina puteva kod nas ima svoje crne tačke. A na magistralnom putu Podromanija – Rogatica – Sastavci kod Mesića, čija dužina je 27 kilometara, cijela jedna dionica je crna tačka. Radi se o dionici Stjenice – Kovanj u dužini od 13 kilometara na kojoj su se u posljednje tri godine dogodile 155 saobraćajne nesreće, odnosno 53 posto od 326 koliko ih se ukupno dogodilo na magistralnim putevima koji prolaze područjem opštine Rogatica, podaci su Policijske stanice u ovoj lokalnoj zajednici, koji nisu ništa bolji ni na početku ove godine. Za period januar – kraj maja na području opštine desilo se 38 saobraćajnih nezgoda, od kojih samo na dijelu puta Stjenice – Kovanj 16 sa 3 teže i 6 lakše povrijeđenih učesnika u saobraćaju.

Nema, čini se, ni jedne pa i manje krivine ovog puta a da se na njoj nije desila jedna ili više saobraćajnih nesreća sa lakše i teže povrijeđenim pa i sa smrtnim ishodom, a da se ne govori o materijalnim štetama.

Sve to bio je razlog, rekao je komandir Policijske stanice Igor Karišik, da su policijski službenici u više navrata sačinjavali službene zabilješke, izrađivali foto-elaborate i na druge načine ukazivali na nedostatke na ovom dijelu puta.

Sumnja se, naglasio je on, u prvom redu na kvalitet asfaltne podloge, nepravilnog nagibe krivina i neke druge nedostatke čijim otklanjanjem bi nakon temeljite stručne analize bi se unaprijdila saobraćajna bezbjednost na ovoj veoma frekventnoj dionici koja se završava na Ustiprači, razmeđi puteva prema Goraždu i Foči, odnosno Višegradu i Srbiji.

Iz Policijske stanice predloženo je i da se kao jedan od vidova unapređenja bezbijednsti na spomenutoj i ostalim dionicama magistralnih puteva, pored izmjene postojećeg asfaltnog zastora, zaštitne ograde, čišćenja postojećih i podizanja novih betonskih podzida, pređe i na postavljanje saobraćajne signalizacije u vidu bilborda na kojim bi se nalazile fotografije vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama sa natpisima upozorenja na opasnost i obaveznu vožnju prilagođenu uslovima puta i vremena.

O svemu ovome upoznati su i odbornici SO-e na nedavno održanoj sjednici i očekuje se podrška i sa te strane iako je, pošto se radi o magistralnom putu, kako je rečeno na sjednici, nadležnost na drugim nivoima.