Lista kandidata za Višegrad – Izbori 2020

16.09.2020.

NAČELNIK

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
1 MLADEN ĐUREVIĆ

SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 BRANE SMILjIĆ

ODBORNICI

KRUG
1 DARKO ŽILIĆ

SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELj
1 SLAVOLjUB KRSTIĆ
2 JULIJANA PIKULIĆ
3 BORO MIJADžEVIĆ
4 BRANISLAV ĐUROVIĆ
5 DRAGICA TOPOLIĆ
6 BUDIMIR ZEKIĆ
7 VESELINKA JANKOVIĆ
8 NEĐO ŽIVAK
9 BRANKA TOKOVIĆ
10 MILAN ZEČEVIĆ

SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1 ŽELjKO ŠEVRT
2 BILjANA MAKSIMOVIĆ
3 GORAN BORENOVIĆ
4 MIRJANA JANjIĆ
5 MLADEN SARATLIJA
6 SANjA VIDAKOVIĆ
7 NEBOJŠA SIMEUNOVIĆ
8 SLOBODAN JEVĐEVIĆ
9 JOVANA JOVANDIĆ
10 MILAN MARINKOVIĆ
11 IVANA MILUTINOVIĆ
12 OGNjEN PAJDAKOVIĆ
13 IRMA KNEŽEVIĆ
14 MIRJANA STOJANOVIĆ
15 SLOBODAN ŠIMŠIĆ
16 KATARINA KRSMANOVIĆ

DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 MLADENKO TASIĆ
2 DRAGANA TASIĆ
3 SRPKO BARANAC
4 ANA BOGDANOVIĆ
5 MIROSLAV KRSMANOVIĆ
6 ANASTASIJA INĐIĆ
7 IVAN ĐURIĆ
8 RADOJKO STAŠEVIĆ
9 MILA GRAČANIN
10 BOŠKO VULIĆ
11 VEDRANA LIMIĆ
12 ŽIVKO UŠĆUMLIĆ
13 MIRJANA BARANAC
14 BRATISLAV IKONIĆ
15 BRANKO FILIPOVIĆ
16 SLAĐANA ROSIĆ
17 NjEGOŠ JELISAVČIĆ
18 JANA ARBINjA
19 DARKO VUČIĆEVIĆ
20 RADENKO SAVIĆ
21 LEPA JOKIĆ
22 DUŠAN SAVIĆ
23 OLjA PUHALO
24 BOJAN SEKULIĆ
23 MARIJANA MARKOVIĆ
24 MILE PERIĆ

RE-BALANS
1 VELIMIR RADOJEVIĆ

SBB
1 ELVEDIN MUŠANOVIĆ

PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1 RADIVOJE VIDAKOVIĆ
2 DANKA PLjEVALjČIĆ
3 MILENKO JANjIĆ
4 ALEKSANDAR GAVRILOVIĆ
5 DRAGANA KRSMANOVIĆ
6 IGOR KRLIĆ
7 VINKO DROCA
8 DALIBORKA MIRKOVIĆ
9 KRISTINA BALČAKOVIĆ
10 MILAN KOMAD
11 JELENA ĐURIĆ
12 BOŠKO ĐERIĆ
13 VIĐENKA BOŽIĆ
14 SRĐAN SIMIĆ
15 MARKO PETKOVIĆ
16 SANjA NOGIĆ
17 DRAGIŠA PECIKOZA
18 GORDANA LjUBOJA
19 RADIVOJE DROCA
20 SAŠA ŠIMŠIĆ
21 MAJA SAVIĆ
22 MIŠO SAVIĆ
23 RAJKA GLOGOVAC
24 PREDRAG MALjUKAN

UJEDINjENA SRPSKA
1 JASNA DUJMUŠIĆ-VIDAKOVIĆ
2 MILADIN MILIĆEVIĆ
3 SLAVICA ŠIJAKOVIĆ
4 DARKO BABIĆ
5 JELENA GAVRILOVIĆ
6 BOJAN PECIKOZA
7 ALEKSANDRA SAVIĆ
8 STOJANKA NIKOLIĆ
9 GORAN KUJUNDžIĆ
10 NADA MARKOVIĆ
11 SLAVENKO VASILjEVIĆ
12 MILENA ĐOGIĆ
13 LjUBOMIR DREKALO
14 BOJAN ŠIJAKOVIĆ
15 ŽELjKA ĆEVRIZ
16 OGNjEN JOVANOVIĆ
17 ZORICA SAMARDžIĆ
18 MIODRAG ŠIMŠIĆ
19 MAJA ŠINIKOVIĆ
20 STANA BARANAC

NOVO DOBA
1 ZORAN LUGONjA

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
1 PERO PETROVIĆ
2 SNEŽANA ĐUROVIĆ
3 DARKO ANDRIĆ
4 NEDELjKO PERIŠIĆ
5 TANjA JEVTIĆ-RACKOVIĆ
6 LAZO ČARKIĆ
7 DANKA OBRADOVIĆ
8 MARKO SAVIĆ
9 KOVILjKA MOTIKA
10 MLADEN KNEŽEVIĆ
11 JELENA GLADANAC
12 GORAN LONČAREVIĆ
13 ŽELjANA JEREMIĆ
14 NEBOJŠA PERIŠIĆ
15 MOMIR RADOJČIĆ
16 ZAGORKA MANDIĆ
17 BOJAN GIGOVIĆ
18 JELENA SIMEUNOVIĆ
19 MILjAN BABIĆ
20 DARKO KRSMANOVIĆ
21 SNEŽANA JEVĐIĆ
22 RADOŠ PAVLOVIĆ
23 NIKOLINA ŠUĆUR
24 MLADEN TASIĆ
25 MARKO NIKITOVIĆ
26 MARIJANA TASIĆ

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BILAL MEMIŠEVIĆ
2 AMINA ČAMDŽIĆ
3 EDIN KARAMAN
4 NEDŽAD MUHIĆ
5 ANESA KARAMAN
6 HAZIM JAŠAREVIĆ
7 ENISA SELAK
8 ALIJA MEŠIĆ
9 ARMINA OHRANOVIĆ
10 HASIB HOTA
11 ADVIJA KUSTURA
12 EDIN DURAN
13 NEJRA KARAMAN
14 HILMO IBIŠEVIĆ
15 OMER KATOVIĆ
16 AMELA MUSABEGOVIĆ
17 FADIL OMEROVIĆ
18 JASMINA KADRIĆ
19 ŠEVAL DEMIR
20 RASKO GAZIBARA
21 EMIRA KADRIĆ
22 MUHAMED DURAN
23 ZEHRIJA SEJDIĆ
24 DŽAFER KADRIĆ
25 EMIR BUKVA

SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- “BUDUĆNOST SRPSKE”
1 MARKO RISTIĆ
2 NIKOLINA PLjEVALjČIĆ
3 VELIBOR ZEKOVIĆ
4 MARKO MILISAVLjEVIĆ
5 ANĐELA ČABRILO
6 SRĐAN ŠIMŠIĆ
7 MARKO LORIĆ
8 TAMARA MARIĆ
9 VALENTINA KULjANIN
10 JOVAN VIDAKOVIĆ
11 MILICA JOKSIMOVIĆ
12 STEFAN SPASOJEVIĆ
13 DANIJELA JOVIČIĆ
14 STEFAN PLjEVALjČIĆ
15 RELjA MILOVANOVIĆ
16 DANICA BALČAKOVIĆ
17 PREDRAG RISTOVIĆ
18 DAJANA DRAŠKOVIĆ
19 STEFAN NIKOLIĆ

POKRET VOLIMO SRPSKU
1 TANjA OSTOJIĆ

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1 MIRKO MAJSTOROVIĆ
2 IVANA PLEĆIĆ
3 MIODRAG ROSIĆ 4DANKA RADOVIĆ
5 MILIVOJE KNEŽEVIĆ
6 MIRJANA GIGOVIĆ
7 BORIŠA ZUPUR
8 BORO ĐURĐIĆ
9 RANKA BOJANOVIĆ
10 NENAD ROSIĆ
11 DOBRINA ŠIMŠIĆ
12 ALEKSANDAR MARKOVIĆ
13 SLAĐANA NEŠKOVIĆ
11 MILORAD KILIBARDA
12 NEMANjA TOHOLj
13 RAJNA SIMIĆ 17TODOR ŠKOBIĆ
18 BILjANA JOVOVIĆ
19 BORISAV MILOSAVLjEVIĆ
20 DEJAN JANjIĆ
21 SVJETLANA OKUKA
22 STEFAN JOVANOVIĆ

NAROD I PRAVDA
1 MUAMER SOFOVIĆ
2 MINELA DŽANANOVIĆ
3 SULJO FEJZIĆ
4 SUADA HAJDAREVIĆ
5 HAJRUDIN KURTALIĆ
6 SENA ZUBIĆ
7 EMIN DEMIR
8 NIJAZ DŽAFO
9 PAŠA HADŽIHALILOVIĆ
10 JASMIN BOSNO
11 MUBERA BARIMAC
12 JUNUS TUFEKČIĆ
13 AZRA KURTALIĆ
14 MEHMED KURSPAHIĆ

BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MUAMER TOPALIĆ

POKRET ZA VIŠEGRAD
1 MILE LAKIĆ
2 TATJANA ŠIMŠIĆ
3 GORAN ĆEĆEZ
4 JOVANA SAVIĆ
5 SRĐAN LONTOŠ
6 SNjEŽANA RAJIĆ
7 PREDRAG JAKŠIĆ
8 ZORAN JANjIĆ
9 BRANKA TRIFKOVIĆ
10 BOJAN ČABAK
11 STANIMIRKA ĐURIČIĆ
1 2VLADIMIR MARIĆ
13 LjILjANA ĆIRKOVIĆ
14 ZORAN RAJKOVIĆ
15 OLIVERA KLISURA
16 DRAGANA MARIĆ
17 SLAVČO SANDEV
18 SARA RAJKOVIĆ
19 BOJAN KRSMANOVIĆ
20 PAVLE JOVIČIĆ
21 LjEPOSAVA INĐIĆ
22 SLOBODAN SAMOUKOVIĆ
23 OLIVERA GOVEDARICA LUČIĆ
24 ŽELjKO ĆEBIĆ
25 IVAN MIRKOVIĆ
26 RADMILA STJEPANOVIĆ

SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 ĐORĐE TEŠOVIĆ
2 OLIVERA ĐUROVIĆ
3 BRANISLAV ULjAR
4 VESNA JANjIĆ
5 MARKO NIKOLIĆ
6 SANDRA KRSMANOVIĆ
7 DEJAN NIKOLIĆ
8 MARKO VIDAKOVIĆ
9 NATALIJA FILIPOVAC
10 MILOVAN MARKOVIĆ
11 DRAGANA ŠINIKOVIĆ
12 GORAN PECIKOZA
13 NIKOLINA KULjANIN
14 MARKO BOŽIĆ
15 STEFAN NIKITOVIĆ
16 MILENKA SIMONČEVIĆ
17 PETAR MIKAVICA
18 BOJANA MIRKOVIĆ
19 MILOŠ TEŠEVIĆ
20 MARKO IVANOVIĆ
21 SANjA ŽIVKOVIĆ
22 VLADAN LAKIĆ
23 MIRJANA MILjIĆ
24 FILIP JANKOVIĆ
25 BORIS TASIĆ
26 VERA PUHALAC

SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS-FBIH-ZA PROMJENE
1 ZORAN PAPIĆ
2 RADMILA DRAGIČEVIĆ
3 ĐORĐE MARKOVIĆ
4 ANjA RAKOVIĆ
5 DRAGAN NOVAKOVIĆ
6 TANjA VASILIĆ
7 SANjA KRSMANOVIĆ
8 BRANKO PETROVIĆ
9 MIRJANA TERZIĆ
10 RADISLAV MAČAR
11 BILjANA ĐUROVIĆ
12 DRAGAN PRODAN
13 RANKA KRSMANOVIĆ
14 BUDIMIR PECIKOZA
15 NIKOLA ŠIJAKOVIĆ
16 NATAŠA BEGOVIĆ
17 LUKA LUGONjA
18 IVANA NIKOLIĆ
19 DARKO STJEPANOVIĆ
20 BRANISLAV ČUBRILOVIĆ
21 JELENKA PAPIĆ
22 MILISAV MARINKOVIĆ
23 LjUBINKA TANOVIĆ
24 LAZAR GAJIĆ
25 DRAGO PAPIĆ
26 MILICA ĆAĆIĆ