Novo radno mjesto za 61 pripravnika

17.09.2020.

VIŠEGRAD – Kroz projekte Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, 30 lica sa područja opštine Višegrad zasnovaće svoj radni odnos u javnim ustanovama i preduzećima, te opštinskoj upravi Višegrad.

Osim toga, opština Višegrad će obezbijediti sredstva za dodatnih 14 radnih mjesta sa visokom stručnom spremom i za 17 sa srednjom školskom spremom.

„Radi se o mladim ljudima koji prvi put zasnivaju radni odnos, a pripravnički staž odradiće lica sa završenom srednjom, višom i visokom školom“, istakli su u opštini Višegrad.

Sva lica koja budu primljena za odrađivanje pripravničkog staža, imaće platu za rad i steći će uslov za polaganje stručnog ispita.

Među ustanovama i preduzećima koja će zaposliti mlade su Opština Višegrad, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Srednjoškolski centar „Ivo Andrić“, Turistička organizacija Višegrad, „Hidroelektrane na Drini“, Dom zdravlja Višegrad, Dom kulture Višegrad, Direkcija za izgradnju i razvoj, „Andrićev konak“, Javna sportska ustanova Drina, Centar za socijalni rad.