Foto vijest – Rodila šišarka

23.01.2021.

U narodu postoji vjerovanje da kad rodi šišarka na crnogoričnoj šumi predstoji duga i teška zima. Ako je tome vjerova i rodu šišarke na omorikama, onda će, sada već preostali dio zime, dugo trajati i sa dosta snijega iako to trenutno stanje ne obećava.

Bilo kako bilo, omorike u Sjemeću, Bokšanici, Crnom vrhu i drugim šumama ovog kraja su se okitile šišarkama. Za oko ljepota a hoće li biti snijega i mraza pokazaće naredni dani tekuće zime.

Tekst i foto: Sreten Mitrović