SO-e Rogatica – Novorođenčadima 1000 maraka

28.01.2021.

ROGATICA – Uz odluku o usvajanju i izvršenju budžeta opštine za 2021. godinu na iznos od 7,320.000 maraka, ili 18,2 posto od izvršenja u prošloj godini, odbornici SO-e u Rogatici na danas održanoj sjednici usvojili su i novu odluku o stimulisanju nataliteta u ovoj godini prema kojoj će se roditeljima svakog novorođenog djeteta isplaćivati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1000 maraka.

To je za 100 posto ili duplo više nego što je isplaćivano prošle i nekoliko ranijih godina kada je ova pomoć iznosila 500 pa čak i 300, odnosno 120 maraka po djetetu.

Mjereći prema broju od 120 novorođenčadi, koliko su „rode donijele“ u rekordnoj tek minuloj 2020. godini, budžet opštine, na opšte zadovoljstvo, će imati fin izdatak koga je podržalo svih 19 odbornika u lokalnom parlamentu.

U cilju strimulacije nataliteta odbornici su izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama ukinuli obavezu plaćanja takse pri vjenčanju novih bračnih parova koja je bila od 20 do 100 maraka zavisno od mjesta sklapanja braka.

Za 100 posto povećana je i pomoć na ime troškova liječenja od steriliteta duže od tri godine. Ova pomoć povećana je sa iznosa do 1000 na 2000 maraka i isplaćivaće se na osnovu priloženih računa od liječenja.

Odbornici su usvojili i dosta drugih odluka. Među njima je i odluka o utvrđivanju visine stope poreza na nepokretnosti koja će i ove godine iznositi 0,10 posto.

Izuzetno stopa poreza na nepokretnosti u kojom se neposredno obavljaju proizvodne djelatnosti iznosiće 0.08 posto.

Pod nepokretnostima u kojim se neposedno obavlja proizvodna djelatnost smatraju se objekti za proizvodnju i objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda ukoliko čine zaokruženu proizvodnu djelatnost.

Na ovoj sjednici donesena je i odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine za tekuću godinu.

Ipak, najviše pažnje izazvala je odluka kojom je gradsko groblje „Lužnica“ sa 12 glasova odbornika iz pozicije okupljneih oko SNSD-a, predato na upravljanje JKP „Vrela Seljani“. Postavilo se pitanje šta će biti sa dijelom radnika dosadašnjeg „Komrada“ koje je upravljalo gradskim grobljem i od toga ostvarivalo znatan dio sredstava za plate radnika i ostale troškove.

Vezano za „Komrad“ načelnik opštine Milorad Jagodić rekao je da se radi o vlasničkoj transformaciji imovine da se ne bi desilo ono što se nedavno desilo sa „Vodovodom i kanalizacijom“ koji je došao u stečaj i opština otkupljivala ono što je svojevremeno bilo njeno. U ovom slučaju, sve što se radi neće ići na štetu radnika i ni jedan neće ostati na ulici.

Iako je došla na razmatranje sa velikim zakašnjenjem (zbog lokalnih izbora), zanimljiva je bila i Informacija o obavljenoj žetvi strnih žita, ubiranju krompira i obavljenoj jesenjoj sjetvi u 2020. godini.

Sa 129 hektara na kojim su sijana strna žita ubrano je 493 tone žita. Krompir je sijan na 296 hektara i ubrano je 7639 tona, od čega sjemenskog 1609 i 6030 tona merkantilnog, odnosno krompira za jelo.

Vezano za žetvu i ostale jesenje radove, zanimljivi su podaci koje je iznio odbornik Slavko Purković. On je izračunao da je strnih žita 2020. ubrano manje 340 tona nego 2016. Po njemu razlog su divlje svinje protiv kojih su seljaci nemoćni na jednoj strani i staračka domaćinstva na drugoj.

U odnosu na 2016. krompira je 2020. ubrano za 3350 tona više, ali je problem nedostatak organizovanog otkupa. Zato, on predlaže, da se traži mogućnost izgradnje fabrike za preradu krompira. Prerađeni bi sigurno imao bolju prođu, smatra on.

Što se tiče jesenje sjetve, zasijano je 89 hektara, od čega 60 hektara pšenice, 28 tritikala i jedan hektar raži.

Kraj ove sa dnevnim redom neuobičajeno rijetko duge sjednice protekao je u razmatranju programa rada i finansijskih planova za 2021. godinu javnih ustanova čiji je osnovač opština.

Radi se o Domu zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, Centru za socijalni rad, Dječijem vrtiću „Bambi“, Narodnoj bibloteci „Vojislav Lubarda“, Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ i Turistačkoj organizaciji opštine.

Tekst i foto: Sreten Mitrović