SO-e Rogatica – Kompletirana opštinska uprava

14.04.2021.

ROGATICA – Četvrta redovns sjednica SO-e koja jedanas održana imala je 15 tačaka dnevnog reda sa čak 12 podtačaka. Razmatrano je i prihvaćeno niz za opštinu značajnih pitanja. Među njima je i imenovanje sekretara SO-e i načelnika u Opštinskoj upravi. Time je kompletirana opštinska administracija nakon novembarskih izbora u kojoj, po drugi put uzastupno, skupštinsku većinu ima SNSD u koaliciji sa PDP-eom, Demosom i Ujedinjenom srpskom.

Za novog-starog sekretara Skupštine opštine imenovan je Ljubiša Tomić. Novi-stari načelnik Odjeljenja opše uprave je Andrijana Nešković, Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Biljana Simić, Odjeljenja za finansije Tijana Brkić i Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Željka Kojić. Jedino novo ime je Desimir Despotović, načelnik Odjeljernja za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti.

Pažnju odobrnika izazvala je informacija o epidemiološkoj situaciji na području opštine koju je u ime Štaba za vanredne situacije podnio direkktor Doma zdravlja „Dr Zoran Mitrović“ , Siniša Miljkešić, rekavši da je od pojave pandemije virusa korona aprila 2020. oboljelo 1431 pacijent, od kojih je nažalost umrlo 39.

Spas je, rekao je doktor Milješić u striktnom poštivanju epidemioloških mjera i vakcinacija. Problem je što dostava vakcine sporo pristiže, a za vakcinaciju do sada se prijavilo preko 700 građana samo starijih od 65 godina.

Zanimljivo, prilikom glasanja za ovu informaciju odbornici opozicije – SDS i DNS-a, se nisu izjasnili ni za ni protiv, a nisu bilki ni uzdržani, što je prvi put u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi u opštinskom parlamentu u Rogatici.

Kod većine ostalih tačaka dnevnog reda poput odluke o usvojanju Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta čija je programska vrijednost 2,323.650 maraka, odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne površine stambenog i poslovnog prostora koja iznosi 379 maraka, odluke o ustupanju na korišćenje teretnog motornog vozila JKP „Vrela Seljani“, o kome smo već pisali, odluke o osnivanju, odnosno promjeni naziva bivše Teritorijalne vatrogasne jedinice u Teritorijalno-spasilačku jedinicu i usvajanju Pravilnika o njenoj unutrašnjoj organiaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donesene su jednoglasno svih 19 odbornika koliko ih broji ovaj opštinski parlament.

Sa 19 glasova prihvaćena je i informacija o sprovođenju zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca, invalida rata i porodica poginulih boraca u prošloj godini, o kojoj je bilo i dosta riječi, ali zato je 7 opozicionih odbornika (5 SDS i 2 DNS-a) ostalo uzdržano kod usvajanja izvještaja o radu i finansijskih izvještaja za 2020. javnih ustanova čiji je osnivač opština.

Radi se o Domu zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, Dječijem vetiću „Bambi“, Centru za socijalni rad, Turističkoj organitaciji opštine Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ i Narodnoj biblioteci „Vojislav Lubarda“.

Opozicioni odbornici bili su protiv i kod donošenja Godišnjeg programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske na području opštine tokom tekuće 2021. godine, uglavnom na području Borika i Sjemećkog polja.