SO-e Rogatica – Zavidni rezultati načelnika

28.04.2021.

ROGATICA – Druga aprilska sjednica Skupštine opštine Rogatica, koja je danas održana, ponovo je imala maratonski dnevni red – čak 21 tačku ne računajući više podtački.

U centru pažnje ipak bio je izvještaj o radu načelnika opštine Milorada Jagodića i opštinske administracije tokom prošle godine u kojoj je pandemija virusa korona imala ne malo odraza na efikasnost rada opštinske uprave.

I u takvim uslovima načelnik i opštinska uprava postigli su zavidne rezultate. Vidljivo je to na mnogim aktuelnim pitanjima od interesa za život građana. U prvom planu bila je zaštita građana od „Kovida 19“. Do kraja su provođene epidemiološke mjere nadležnih republičkih organa i opštinskog lokalnog štaba za vanredne situacije. Uz to, pažnja je bila usmjerena i prema realizaciji ranije započetih i novih projekata kojim se popravljao kvalitet života građana na području opštine.

Manjih i finansijski većih projekata bilo je 17 u šta je utrošeno preko 750.000 maraka. Među njima je sanacija fasade i ulazne nadstrešnice u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ sa investicijom od blizu 200.000 maraka. Tu je i sanacija lokalnog puta Borike – Stara Gora sa troškom od 150.000 i tako do čišćenja korita rijeke Rakitnica i nabavke otvorenih kontejnera (peka) sa po 6000 i nešto više maraka.

Zapaženi rezultati postignuti su i na planu populacione politike koja je provođena na više načina. Izmeđui brojnih pažnju odbornika privukla je jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete koja je sa 300 povećana je na 500 maraka. Da li radi toga ili nečega zajedno sa tom podrškom, na području opštine tokom prošle godine rođeno je rekordnih 125-toro novorođenčadi.

Bračnim parovima koji se liječe od steriliteta duže od tri godine novčana pomoć sa 1000 povećana je na 1500 maraka, a za ovu godinu svako novorođenče će biti „nagrađeno“ sa 1000, a bračni parovi koji se bore za potomstvo imaće naknadu 2000 maraka. Sve s ciljem da se pokuša zaustaviti odlazak mladih sa područja opštine

Zasluga opštinske uprave odrazila se i na izvršenje budžeta o čemu je poseban izvještaj juče usvojen. Budžet je ostvaren je sa 8,7 miliona i veći je za 6 posto u odnosu na 2019, uz što je najvažnije, višak prihoda nad rashodima od 71.000 maraka u odnosu na predhodnu godinu kada je deficit bio od preko 612.000 maraka.

NOVE KOMUNALNE TAKSE

Ova sjednica počela je inače usvajanjem nove odluke o komunalnim taksama i tarifom za naplatu.

U odnosu na dosad važeću odluku privredna društva iz oblasti eksploatacije kamena, pijeska i šljunka od dosadašnjih 1000, taksu će ubuduće plaćati 2000 KM. Sa 800 maraka, koliko su do sada plaćali, privredna društva iz oblasti rezane građe plaćaće 1000 KM, ali zato manju obavezu od dosadašnjih 500 plaćaće 200 KM imaće privredna društva iz PTT saobraćaja, a hoteli i moteli sa 1000 plaćaće 500 KM.

Sa 1000 na 2000 maraka povećana je taksa malih hidroelektrana (MHE), a uvedena je u visini od 800 za društva iz oblasti pomoćnih uslužnih djelatnosti u šumarstvu.

Radi objektivnosti treba reći da je Klub SDS-a, predlagao uglavnom još niže spomenute takse, osim za MHE za koje su predlagali da taksa bude 3000. Većinom glasova njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni.

IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA 6. JUNA

Odbornici su donijeli i više drugih oduka. Među njima je i odluka o raspisivanju izbora za članove u savjete svih 13 njesnih zajednica na području opštine koji će se održato 6. Juna od 7 do 19 časova. Provešće ih Opštinska izborna komisija i birački odbori uz finansijsku i materijalnu podršku načelnika opštine.

USKORO „NOVO NASELJE“

U oblasti urbanizma novo je da se pristupa izradi regulacionog plana „Novog naselja“. Nalaziće se na lokalitetu sa obje strane Rakitnice u Rogatici, grubo rečeno, sa sjeverne strane Stara pilana i put prema Krmčićima – Sportsko rekreacioni centar – Zakula – Ulica Srpske sloge. Veličina naselja će biti oko 211.000 kvadratnih metara. Rok za izradu plana je 30. Juli 2022. uz obaveza da se izvrši i izmjena i dopuna u dijelu postojećeg Urbanističkog plana Rogatice kao naselja.

Na sjednici je razmatrano i više izvještaja i informacija o radu tokom prošle godine različitih subjekata na području opštine i Javnog pravobranilaštva Srpske u Foči za područje opštine Rogatica.