Polja i njive boričkog platoa i sjemećkog polja dobijaju korisnike

14.10.2021.

Aktuelno u poljoprivredi opštine Rogatica

ROGATICA – Ministarsrvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske javnim pozivom koji važi 30 dana pozvalo je zainteresovane za podnošenje prijava za dodjelu koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja ratarsko-stočarske i sjemenske proizvodnje krompira.

Riječ je o preko 335 hektara zemljišta na boričkom platou i Sjemećkom polju u naravi livada i njive bivšeg Poljoprivrednog dobra „Borike“, odnosno Radne organizacije „Agrokombinat“ sa čijom likvidacijom, nakon privatizacije, su ostali bez korisnika sa sudbinom koja ide pod onu narodnu „ni carsko ni spahijsko“ u kome je carovao korov i sramotna totalna zapuštenost i napuštenist.

Pozivom resornog ministarstva za koncesionu dodjelu na 30 godišnje korišćenje domaćim i stranim pravnim licima, trebalo bi da se zaustavi erozija i ekstenzivno korišćenje zemlje na brdsko-planinskom platou Borika i Sjemećkom polju.

Koliko će se u tome uspjeti puno će zavisiti od budućih koncesionara, koji, nadati se neće uzimati i plaćati naknadu a ne koristiti plodne njive na kojim ne samo da dobro rađa kvatitetan krompir, nego i pšenica, tritikale, a da se ne govori o raznim sortama djeteline, zobi ili ječma kao nezamjenljive stočne hrane, priča se na Borikama.

Dobro je što će više stotina hektara obradive zemlje na Borikama biti napokon oteto od korova i uključeno u orgnizovanu proizvodnju, kazuje Novak Motika, iskusni diplomirani inženjer poljoprivrede, vlasnik DOO „Agromont“ i dugogodišnji predsjednik Udruženja poljoprivrednmih proizvođača u proizvodnji krompira „Solanum produkt“.

Loše je, dodaje on, što je prije objavljivanja javnog poziva, predmetna zemlja, najvjerovatnije posredstvom službi u opštinskoj upravi, već raspoređena na buduće korisnike sa područja opštine. Bliži opštinarima dobiće bolje parcele, a ostalim, među kojima je i moja firma, ostavljene su parcele lošijeg kvaliteta i one koje se neće moći privesti namjeni. U mom slučaju proizvodnji sjemenskog krompira iako svi u Rogatici i ne samo ovdje, znaju da sam ja pionir, ili bolje rečeno, „rodonačelnik“ proizvodnje sjemenskog krompira u ovim krajevima obezbjeđujući najbolje sorte i po kvalitetu i rodnim osobinama.

Sve to nije bilo dovoljno da u rasporedu koncesija meni planiraju zemljište u Arnautovićima na parceli „Zlokos“ koje već nekoliko godinama koristim po osnovu ugovora o zakupu. Tražiću 35 hektara što je samo deseti dio od slobodnih površina koje idu na doboš radi izdvanja po osnovu koncesije.

Na ovo sam upozorio i resorno ministarstvo i čekam rasplat nakon okončanja poziva za konačnu dodjlu. Ne vidim razloga da se zbog toga sudski i na drtugi način sporimo. Jedino što još mogu reći je obećanje da ćuse prema eventualno dobijenom zemljištu domaćinski odnositi i sve obaveze na vrijeme izvršavati, reče na kraju Motika u čije obećanje, znsjući njegove naravi, ne treba sumnjati.