Asfaltira se dio puta kroz kanjon Tare

23.09.2022.

FOČA – U kanjonu Tare počeli su radovi kojima će biti asfaltirana dionica od tri i po kilometra puta od Huma ka Brštenovici, a koji povezuje rafting kampove sa polaznom tačkom za rafting.

Kako je to, uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u raftingu, iz opštine Foča najavljeno, Vlada Republike Srpske izdvojila je 431.000 maraka za asfaltiranje dionice ovog za razvoj turizma veoma važnog putnog pravca, a u okviru projekta izgradnje i modernizacije putne mreže u ovoj lokalnoj zajednici.

Teren kroz kanjon je zahtjevan, pa će se posebna pažnja obratiti na izradu kvalitetne podloge sa propustima za odvodnju oborinskih voda.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Ranko Popović kaže da će sa ranije asfaltiranom dionicom, nakon ovih radova, pod asfaltom biti pet i po kilometara ovog puta.

„Radovima je obuhvaćeno nasipanje i priprema podloge i asfaltiranje, a takođe se rade propusti za odvodnju oborinskih voda, da ne bi dolazilo do oštećenja kolovoza. U dogovoru sa Udurženjem rafting klubova, radovi su pomjereni za kraj turističke sezone da ne bi ometali rafting turizam“, naveo je Popović.

Posao je povjeren „Srbinjeputevima“, a očekuje se da će, u zavisnosti od vremenskih uslova, biti završeni za 10 do 15 dana.

Iz opštine najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti da planiraju sredstva, kroz opštinski budžet ili iz eksternih izvora, da bi se asfaltirao kompletan put desnom obalom Tare čija je dužina 19 kilometara.