Nastavljena izgradnja sportske dvorane u Rogatici

07.09.2022.

DRUGOM FAZOM DO KROVA I SJEDIŠTA ZA GLEDAOCE

ROGATICA – Na prvom mjestu zadataka koji je načelnik opštine Milorad Jagodić od Skupštine opštine prezueo na sebe u skladu sa Strategijom lokalnog razvoja opštine stavio u program rada za 2022. našao se nastavak izgradnje sportske dvorane u okviru Sportsko-rekreativnog centra „9. januar“.

Radi se o drugoj fazi višenamjenskog objekta veličine 70×30 metara sa 873 sjedećih mjesta na tribinama za koje su kroz prvu fazu urađeni nosači betonskih stubova za vanjske i unutrašnje obloge i krovnu konstrukciju, uz iznesticiju od 400.000 maraka koje je obezbijedila opština pred kraj 2019. zaduživanjem kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Ova, druga, faza u kojoj treba da se izrade, dovezu i montiraju armirano-betonske grede sa nosačima tribina sa montiranim sjedištima u budućim tribinama. Tu je i izrada, dovoz i montaža armirano-betonskih krovnih greda, nosača greda i rožnjača sa pratećom opremom, te izrada, transport i montaža ploča olakšane tavanice sa pripoadajućim spojnicama u ukupnoj vrijednosti od 500.000 maraka, sa koliko je Vlada Republikke Srpske kroz finansiranje infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama pomogla izgradnju ovog za Rogaticu u posljednjih dvadesetak godina jednog od najznačajnih infrastrukturnih objekata, koji će prema predračunu iz ranijih godina koštati 3,2 miliona maraka, rekao je načelnik opštine Milorad Jagodić.

Kad se i ako se završi, a narodna glasi: „sve što je započeto – završiće se“, pod krovom dvorne uz plohu predviđenu za sportske aktivnosti nalaziuće se teren za košarku, rukomet, odbojku, dvoransku atletiku i mali fudbal sa pratećim prostorijama i opremom.

I ova, druga, faza radova nakon provedene tenderske procedure, povjerena je kompaniji „Širbegović“ iz Gračanice, čiji radnici i mehanizacija rade punom parom svakog dana od jutra do prvih sijalica i kako reče šef radilišta Senad Kurtović, biće obavljeni i prije ugovorenog roka.

Sa završetkom ove, druge, faze radova, naglasio je načelnik opštine Milorad Jagodić, moraju se kroz budžet opštine i iz drugih izvora tražiti nova fiansijska sredstva za novu ili nove faze radova do stavljanja u funkciju ovog velikog objekta za koga se očekuje da iz temelja u pozitinom smislu promijeni i unaprijedi sportski, i ne samo sportski, život u Rogatici kao naselju.