U Andrićgradu naučni skup “Dobar, loš, zao”

12.11.2022.

ANDRIĆGRAD – U Andrićevom institutu u Andrićgradu održava se dvodnevni naučni skup pod nazivom “Književno-lingvističko-kulturološka humano /po/etika: Dobar, loš, zao”. Organizatori naučnog skupa su Andrićev institut i Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac.

Profesor sa Filološko-umjetničkog fakulteta iz Kragujevca Marija Lojanica rekla je da je skup dio projekta, koji traje dvije godine, a u ovoj, prvoj godini realizacije bave se “zlim, čudovišnim i psihopatskim u literaturi, kulturi i lingvistici”, dok će sljedeća godina biti posvećena dobru.

– Ovaj projekat okuplja 20 naučno-istraživačkih radnika koji rade u parovima po principu mentorskog rada, a novina je da su se kolegama iz Niša pridružili i naučno-istraživači iz Niša, Novog Sada i Beograda – istakla je Lojanica.

Rukovodilac Odjeljenja za jezik Andrićevog instituta Miloš Kovačević rekao je da su ovakvi skupovi u suštini skupovi eko poetike.

– Ovaj skup, sa svojim zbornikom, pokazaće koji su književni aspekti etike samoga zla, koje je suštinski oponim dobru kome težimo – istakao je Kovačević.

SRNA - Jovana Borovčanin