Ambiciozni planovi JKP „Vrela Seljani“ – Bereško vrelo napajaće Rogaticu

01.12.2022.

ROGATICA – Kao rijetko koje, a dobri poznvaoci tvrde da Javno komunalno preduzeće (JKP) „Vrela Seljani“ jedino u opštini Rogatica, ima nešto dugoročniji plan poslovanja. Radi se o trogodišnjem planu za period 2023–2025. godina. Donio ga je njihov direktor i Nadzorni odbor a podržali, u ime osnovača, odbornici Skupštine opštine na posljednjoj sjednici.

Pošli smo od toga, kazuje direktor „Seljana“ Aleksandar Vukojičić, da je osnovna zadaća preduzeća prikupljanje, prečišćvanje i snadbijevanje vodom potrošača u Rogatici i okolnim naseljima do kojih je došla voda sa izvorišta kojim gazduje naše preduzeće. Riječ je o izvorištu „Seljani“ sa kapacitetom 30 litara vode u sekundi (l/s) i „Ziličina“ kapaciteta 45 l/s.

Uz snadbijevanje vodom „Seljanima“ je Opština kao osnivač povjerila i poslove kanalizacije i odlaganja komunalnog otpada uz održavanje deponije smeća „Rudine“ i gradskog groblja „Lužnica“ u čijem sastavu je i „Partizansko spomen groblje“ i obavljanje ostalih komunalnih poslova koji prate osnovnu i dopunsku djelatnost,

„Vrela Seljani“ trenutno zapošljava 45 radnika od kojih je 9 sa fakultetom, 8 sa srednjom školom, jedan visokokvalifikovani, 22 kvalifikovana i pet nekvalifikovanih radnika.

Opskrbljeni solidnim voznim parkom i modernom opremom koja je znatno dopunjena i osavremnjena realizacijom projekta prekogranične saradnje „Unapređenje vodosnadbijevanjem u urbanim i rualnim dijelovima opština Kolašin u Crnoj Gori i Rogatica u BiH“, koju je finansirala Evropska unija, poboljšali kvalitet vodosnadbijvanja preko 2200 potrošača iz kategorije domaćinstva i skoro 300 ostalih potrošača (privreda, javne i ostale službe) za koje im na raspolaganju stoje izvorišta „Seljani“ i „Ziličina“.

I u planskom periodu do kraja 2025. pošlo se od toga da voda u Rogatici odgovara važećim propisima u pogledu fizičko-hemijskom i bakteriološkom pogledu. Problem je vodovodna i kanalizaciona mreža od koje su neki dijelovi i iz vremena Austrougarske i na njenoj rekonstrukciji se u ovom planskom periodu moraju poduzimti određeni zahvati izmjenom postojeće ili izgradnjom nove mreže. Potpuno nova mreža gradiće se u naselju Plješevica, Krvčići i Donji Seljani čijih je nešto više od 200 domaćinstava ove godine dobilo vodu i priključeno na gradsku vodovodnu mrežu.

Određene zahvate, naglasio je Vukojičić, planiramo i u drugim oblastrima naše djelatnosti, naravno ako Opšinaa kao osnivač bude nas mogla finansijski pratiti. Tu su određeni zahvati na glavnom odlagalištu komunalnog otpada „Rudine“ i otvaranja novih gradskih grobalja na lokaciji „Rajkovina“. i „Pašić Kula“ gdje treba da se izvrši ograđivanje i izgradnja pristupnih puteva. Za te poslove putem firme „Urbis Centar“ iz Banja Luke već se priprema potrebna prostorno-planska dokumentacija sa predračunom potrebnih finansijskih sredstava.

U cilju povećanja kvaliteta usluga i njenog unapređenja kroz projekat „Planiranje i unapređenje dugoročnih potreba za vodom u Rogatici“ planiramo da dovedemo vodu i sa oko 20 kilometara udaljenog izvorišta Bereško vrelo u opštini Sokolac, čija izdašnost je 170 l)s. Time bi se, kako reče Vukojičić, „za vjeki vjekova“ riješilo pitanje snadbjevanja vodom Rogatice sa znatno većim brojem stanovnika od sadašnjeg. Voda bi prirodnim putem Išla do bazena „Živaljevina“ čiji kapacitet je 1000 kubnih metara, a odatle gravitaciono, do svih potrošača bez pomoći električne energije i održavanja pumpnih stanica za što se trenutno izdvaja oko 10.000 maraka mjesečno, kazuje Vukojičić.

Tekst i foto: Sreten Mitrović