Razgovarano o lokaciji Uzamnice za potrebe lokalnih investicija

16.02.2023.

VIŠEGRAD – Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica razgovarao je u Višegradu sa načelnikom Mladenom Đurevićem o prenosu vlasništva sa Republike Srpske na ovu opštinu nad više od 450.000 metara kvadratnih zemljišta i objekata na području Uzamnice sa ciljem realizacije investicionih projekata.

Govedarica je naveo da je Vlada Republike Srpske donijela ovu odluku, te da je razgovarano o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

On je istakao da su u ovoj opštini, iako radeći u turbulentnim političkim uslovima, uspjeli da na profesionalan način obave veliki posao na tom planu.

„Sve ovo ne bi bilo moguće bez aktivne i stručne saradnje sa opštinskim službama i načelnikom, a u vidu donošenja prostorno planskih akata. Opština Višegrad bi trebala biti primjer za sve druge opštine od Trebinja do Ribnika jer je to neophodan uslov za Vladu da prebaci zemljište u vlasništvo lokalnih zajednica kako bi se mogla izvršiti promjena namjene toga zemljišta“, rekao je Govedarica.

Đurević je istakao da je saradnja opštine Višegrad sa Pravobranilaštvom Republike Srpske izvanredna.

On je istakao da je lokacija Uzamnica u neposrednoj blizini hidroelektrane „Višegrad“ veoma značajna s obzirom na to da opština Višegrad nema površine koje bi mogla koristiti za privredne svrhe.

„Imamo ideje za taj prostor i u narednom periodu će one biti konkretizovane i ići će se u njihovu realizaciju“, precizirao je Đurević.

SRNA - Jovana Borovčanin