Vipotnik: Sastanak o plutajućem otpadu na Drini u drugoj polovini februara

01.02.2023.

VIŠEGRAD – Vipotnik je nakon sastanka sa direktorom preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Nedeljkom Perišićem i načelnikom opštine Višegrad Mladenom Đurevićem posjetio lokaciju gdje se zaustavlja plutajući otpad, te naglasio da je resorno ministarstvo uputilo ponovni zahtjev za održavanje sastanka da bi se krenulo u realizaciju rješavanja problema.

Vipotnik je danas novinarima rekao da je o problemu plutajućeg otpada sinoć ragovarao sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košarcem, te da su dogovorili da i Savjet ministara uputi pozive pomenutim ministarstvima.

„Sastaćemo se u Višegradu da svi dođu i vide šta je to kako bi krenuli u rješavanje problema“, istakao je Vipotnik.

Vipotnik je sa Đurevićem i Perišićem posjetio i mjesto gdje se nalazi gradska deponija.

„Strategijom upravljanja otpada 2017-2026 definisana je izgradnja regionalnih centara za odlaganje otpada. Republičkim planom za upravljanjem otpadom za period 2019-2029 definisane su i određene lokacije. Za Sarajevsko-romanijsku regiju i regiju Stara Hercegovina za 13 opština, među kojima je Višegrad, planirana je izgradnja regionalnog centra za odlaganje otpada kod Rogatice, što podrazumijeva da ti centri budu samoodrživi, odnosno da u određenom procentu imaju mogućnost reciklaže otpada“, rekao je Vipotnik.

On je naveo da će u narednom periodu intenzivirati sastanke sa međunarodnim organizacijama, gdje će putem projekata pokušati krenuti u izgradnju regionalnih centara, što bi zadovoljilo potrebe svih opština koje nemaju sanitarne deponije i na taj način se riješio i ovaj problem.

Direktor „HE na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić iskazao je zadovoljstvo zbog zajedničkih stavova sa ministarstvima o rješavanju problema plutajuće deponije koji, kaže, treba vratiti u u institucionalne okvire, te insistirati na ponovnom sastanku resornih ministara iz susjednih država u ovoj lokalnoj zajednici.

„Lančanica koju smo improvizovali i napravili 2021. godine je izdržala ovogodišnji nalet vode i smeća. Redovno imamo probleme kada su povećani vodostaji sa velikim količinama plutajućeg otpada“, naveo je Perišić.

Prema njegovim riječima, menadžment preduzeća „HE na Drini“ odlučio je da se uradi procjena uticaja plutajućeg otpada, koji ugrožava proizvodnju električne energije.

„Ulazne građevine preduzeća su na dnu, tijela brane su u određenoj mjeri zapušena, a sam kapacitet Hidroelektrane je smanjen višedecenijskim taloženjem, kako plutajućeg otpada, tako i svega onog što dolazi ovim velikim vodama“, pojasnio je Perišić.

Prema njegovim riječima, u posljednjoj deceniji planirani i projektovani dotoci Drine su nestabilni i sada je „posljednji trenutak za rješavanje tih problema“.

„Ukoliko ih ne budemo rješavali ekspeditivno, u vremenu koje dolazi imaćemo probleme sa našom primarnom djelatnošću, a to je proizvodnja električne energije“, zaključio je Perišić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da radnici Hidroelektrane svim svojim resursima pokušavaju da u što kraćem roku otklone smeće iz rijeke Drine.

Đurević je naveo da je na sastanku bilo riječi i o problemu gradske deponije, te da je u toku izrada dokumenata koji prethode rješavanju i ovog pitanja.

SRNA - Jovana Borovčanin