Opština nagrađuje maturante

17.05.2023.

NOVO GORAŽDE – Opština Novo Goražde će i ove godine nagraditi maturante osnovce i maturante srednjoškolce novčanim nagradama. Odlukom načelnika opštine, utvrđeno je pravo na novčanu nagradu u visini od 100,00 KM za sve učenike završnih razreda Područne osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Novom Goraždu, kao i za učenike završnih razreda srednjih škola čije je prebivalište u Novom Goraždu.

Prema riječima Tomislava Čarapića, šefa opštinskog odsjeka nadležnog za poslove društvenih djelatnosti, Opština na ovaj način simbolično pruža podršku maturantima da nastave sa svojim školskim uspjesima, te im u određenoj mjeri olakšava troškove nabavke maturskih haljina i odijela:

– U širem smislu, radi se o jednoj od mjera pronatalitetne politike, a sada je to već i dio tradicije da Opština na kraju školske godine nagradi svoje maturante. Svi roditelji gore navedenih kategorija maturanata, prema evidenciji sa kojom raspolaže odsjek nadležan za društvene djelatnosti, će u narednih dan – dva biti pozvani telefonom da dostave ovom Odsjeku podatke o svojim tekućim računima na koje će uplate biti izvršene.

Opština Novo Goražde ovim putem želi srećan završetak osnovnog i srednjeg školovanja svim maturantima, te uspješan nastavak daljeg školskog obrazovanja.

Opština Novo Goražde