Skupština opštine Rogatica – Osjetan rast ukupnog prihoda u privredi

31.05.2023.

ROGATICA – Iako je u privredi opštine Rogatica sa 68 privrednih subjekata od čega jedan u grupi velikih sa preko 250 radnika, sedam srednjih sa 50 do 249 i 60 malih preduzeća do 49 radnika, ili ukupno u realnom sektoru 1248 zaposlenih na danas održanoj sjednici Skupštine opštine nije izazvala veću pažnju odbornika, ali je prihvaćena većinom glasova prisutnih odbornika.

Odbornici su se, stekao se utisak, zadovoljili iznesenim podacima iz Informacije o poslovanju privrede tokom prošle godine iskazanom po završnim računima koju je obrazložio načalnik Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti Desmimir Despotović, da je ostvaren ukupan prihod u visini od preko 160,5 miliona maraka ili za 15,8 posato više nego u prethodnoj godini. Dohodak je ostvaren u iznosu od 21 milion ili 23 posto više nego godinu ranije. Prosječna bruto zarada veća je za 18, vrijednost izvoza za 15, a obaveze su smanjene za 10 posto.

Zanimljivo je da je ukupan prihod u privredi opštine 2015. godine iznosio 78,2 miliona maraka uz podatak da je te godine bilo zaposleno 1054 radnika.

U isto vrijeme rashodi su povećani za 14,6 posto, gubici su iskazani u iznosu od milion i 80 hiljada maraka ili 10 posto više nego prethodne godine, a vrijednost izvoza za čak 36 posto.

Gledajući po granama djelatnosti najbolja je trgovina koja je ostvarila ukupan prihod 72 miliona maraka. Prati je industrija sa 50,5 miliona, ugostiteljstvo sa 11 i proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom sa 10 miliona i tako do građevinarstva sa ukupnim prihodom od svega 1,1 miliona maraka.

U strukturi ukupnog prihoda industrija učestvuje sa preko 31 posto. U toj grani prednjači drvna industrrija sa preko 62 i prehrambena industrija sa 37 posto, rekao je Despotović, Broj zaposlenih u odnosu na godinu ranije, opao je za dva radnika iako je prosječna neto zzarada po radniku povećana sa 920 na preko 1080 maraka ili za 18 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 87 i za 12 preocenata je veći od republičkog, ali je na lokalu manji za isti iznos u odnosu na 2021, koji je bio preko 99 posto.

Što se tiče obaveza, one su prešle 51 milion, ali su za skoro 11 posto manji nego prethodne godine, rekao je Despotović.

Korisnici javnih usluga zadovoljni

Pored inormacije o poslovanju privrede, odbornici su razmatrali i opet većinom glasova pozicije prihvatili informaciju o rezultatima istraživanja zadovoljstva korisnika javnih usluga sa zaključkom da je najviše javnih usluga ocijenjeno sa „vrlo zadovoljan“ ili „zadovoljan“, dok se broj nezadovoljnih ili onih koji je žele odgovoriti svodi na 1, 2 ili 3 procenta osim kod „kulture stanovnika u odlaganju smeća“ gdje je procenat nezadovoljnih 16 posto.

Razmatrana je i prihvaćena i informacija o realizaciji projekata sanacije i rekonstrukcije objekata na području opštine, Informacija o stanju u oblasti zapošljjavanja u 2022. te o snadbjevanju elektičnom energijom.

Bez diskusije, prihvaćena je ali glasovima svih 19 skupštinskih odbornika, Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite za 2022. godinu u kojoj je konnstatovano da je najveći broj korisnika ostvario prava iz oblasti socijalne zaštite i da su isplate po svim osnovama vršene fredovno.

Tekst i foto: Sreten Mitrović