Ko su stanari zgrade za izbjegla i raseljena lica

06.06.2023.

Bilješka s povodom

ROGATICA – Pošto se pojavila dilema ko je sve dobio stan u novoj stambenoj zgradi za izbjegla i raseljena lica  koji su dobili stanove, a u cilju pravilnog informisanja čitalaca našeg sajta s ciljem da ne bi bilo više dilema i eventualnih različitog nagađanja, evo njihovih imena sa veličinom stana i brojem članova koji će koristiti stan.

 1. Rosić Božo, 31,83 m2, 1 član,
 2. Đurđević Živko,52,77 m2, 2 člana,
 3. Marić Trivko, 69,94 m2, 4 člana,
 4. Petričević Mila, 55,84, 3 čllana,
 5. Andžić Tankosava, 33,04,1 član
 6. Šalić Darinka, 45,12 m2, 1 član
 7. Grlica Gospa, 31,83, 1 član,
 8. Podgorica Davorka, 55,84 m2, 4 člana,
 9. Eskić Radenko, 49,63 m2, 2 člana
 10. Stojanović Miodrag, 55,84 m2, 2 člana
 11. Gavrilović Velimir, 52,77 m2, 2 čllana
 12. Ćaćić Goran, 45,12 m2, 2 člana (prizemlje)
 13. Spajić Milan, 33,04 m2, 2 člana
 14. Gutović Goran, 45,12 m2, 1 član i
 15. Jakšić Višnja, 45,12 m2, 2 člana.

Sva dobijena rješenja o dodjeli stanova su pravosnažna i na njih nema viđe pravo žalbe.

Tekst i foto: Sreten Mitrović