Nastavak radova na asfaltiranju i sanaciji puteva

31.08.2023.

RUDO – Završeno je asfaltiranje putnog pravca od regionalnog puta R 449 prema kući Dobra Stikića u MZ Uvac u dužini od 85 m, kako je navedeno Planom kapitalnih investicija za 2023. godinu.

Takođe je izvršeno nasipanje putnih pravaca u Arsićima MZ Bijelo Brdo.

Opština Rudo