Skupština opštine Rogatica – Rezolucijom zaštita Republike Srpske

27.09.2023.

ROGATICA – Prvi put u poslijeratnoj parlamentarnoj praksi Skupština opštine (SO-e) u Rogatici koja je danas počela minutom ćutanja za nevino stradale  na Metohjiji, donijela  i jednu rezoluciju. Radi se o Rezoluciji o zaštiti nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kojoj je u pet tačaka data puna podrška nadležnim u Republici Srpskoj u zaštiti imovine i ostalih prava u Republici Srpskoj.

U prvoj tačci  ovog jedinstvenog dokumenta rečeno je da Opština Rogatica čvrsto stoji uz Republiku Srpsku u borbi za zaštitu njenih nadležnosti u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH i njegovim aneksima.

Uz to SO-e poziva međunarodnu zajednicu da uskrati podršku Kristijanu Šmitu, samozvanom visokom predstavniku, koji nije izabran u skladu sa procedurom predviđenim Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH.

Istovremeno, SO-e Rogatica poziva nadležne institucije i organe BiH i Republike Srpske da ne preduzimaju aktivnosti zasnovane na neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH i odlukama samozvanog visokog predstavnika, jer bi to dovelo do dalje eskalacije političkih odnosa u BiH sa nesagledivim posljedicama na miran politički rasplet krize koja je izazvana ovim neustavnim atacima na Republiku Srpsku.

S tim u vezi, SO-e oštro osuđuje odluku Ustavnog suda BiH o izmjenama Pravila toga suda i brisanje člana 39. Pravila i na taj način obesmišljjava učešće sudija iz Republike Srpske u njegovom radu.

Uz to, rečeno je u rezoluciji,  SO-e, a preko nje i svi građani ove lokalne zajednice,  oštro se protivi da se imovina Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave neustavnon odlukom Utavnog suda i odlukama samozvanog visokog predstavnika pretvori u državnu imovinu BiH.

Skupština je razmatrala i više drugih pitnja iz života i rada u ovoj lokalnoj zajednici. Uz ostalo, razmatran je i većinom glasova pozicije prihvaćen je izvještaj o izvršenju budžeta opštine za period januar – kraj juna ove godine u kome je rečeno da je poslije tri godine ostvaren budžetski deficit u iznosu od 230.770 maraka iako su prihodi ove u odnosu na isti period prošle godine veći za skoro 2 posto što nagovještava, reče načelnik opštine Milorad Jagodić, da če na kraju godine i budžet biti u suficitu  bar u visini prošlogodišnjih 45,6 hiljada maraka ili u ovim uslovima nedostižne 2020. godine kada je suficit bio preko milion maraka.

Tekst i foto: Sreten Mitrović