Odbornici razmatrali godišnji program rada javnih ustanova za 2024. godinu

22.02.2024.

VIŠEGRAD – Odbornici Skupštine opštine Višegrad usvojili su danas godišnji program rada i finansijski plan za 2024. godinu javnih ustanova Rehabilitacioni centra „Vilina vlas“, Dom zdravlja Višegrad, Centar za socijalni rad i Gradske galerije Višegrad, dok plan Turističke organizacije Višegrad nije usvojen.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da su donijeli odluku o prodaji nepokretnosti, poznatije kao zgrade Granita, radi privlačenja novih investitora.

„Usvojili smo pojedine finansijske planove za 2024. godinu ustanova i preduzeća. Neki od njih nisu bili na dnevnom redu iz razloga što je komisija povukla određene programe i planove jer nisu bili usklađeni sa budžetom opštine Višegrad, a naći će se na jednoj od sljedećeh sjednica“, istakao je Đurević.

Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Srpko Baranac rekao je da su odbornici dali podršku određenim ustanovama i pohvalili Rehabilitacioni centar „Vilina vlas“, gdje su u svojim planovima predvidjeli značajna ulaganja, što će unaprijediti turističku ponudu Višegrada.

„Radujemo se završetku četvrtog sprata u ovoj banji i novim kapacitetima, što će poboljšati kvalitet ponude, a biće i značajan finansijski efekat. Podršku smo dali Centru za socijalni rad i Gradskoj galeriji Višegrad. Turistička organizacija Višegrad nije dobila podršku, jer mislimo da Višegrad kao grad turizma zaslužuje bolji program, bolje manifestacije“, istakao je Baranac.

On je napomenuo da su odbornici razmatrali plan poslovanja privrednog društva „Andrićev konak“.

SRNA - Jovana Borovčanin