spomenik

Zanemarena obilježja iz NOR-a

27. aprila 2012.

ROGATICA – Prema podacima iz Odjeljenja za opštu upravu u Administrativnoj službi opštine pri kome su i poslovi boračko-invalidske zaštite, tokom NOR-a na području opštine poginuo je 361 borac i 1686 žrtava rata. Sjećanja na njih do početka posljednjeg…