Riješena misterija arheološkog eksponata iz Sjeverska

06. septembra 2015.

NA KEMNU BOG ŠUMA IZ 1. ILI 2. VIJEKA? ROGATICA – Kada su radnici Turističke organizacije iz Rogatice u decembru prošle godine, na dojavu mještana sela Sjeversko kod Borika, došli do jednog sa arheološkog stanovišta zanimljivog eksponata – kamene…

Crkva na Crkvinama

Srednjovjekovna crkva stvarno postojala

20. septembra 2013.

ROGATICA – Više nemа dileme. Srednjevjekovnа crkvа nа lokаlitetu Crkvine, nа obroncimа Vidove Gore i Devetаkа, između selа Rаđevići, Bаbljаk i Beheći, nedаleko od Borikа, stvаrno je postojаlа. Utvrdile su to аrheolozi Ljubicа Srdić i Ljiljаnа Pаrežаnin, viši stručni…

Istraživanje temelja džamije

Traže pravoslavnu crkvu na temeljima džamije u Foči

14. novembra 2012.

FOČA – Arheolozi Zavoda za zaštitu kulturnog i istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske počeli su arheološko istraživanje na temeljima Careve džamije u Foči u potrazi za temeljima starog pravoslavnog hrama. Arheološko iskopavanje počelo je na osnovu odluke Komisije…