Vožnja brodom od Bajine Bašte do Višegrada

Vožnja brodom od Bajine Bašte do Višegrada

15. juna 2013.

VIŠEGRAD – Promotivna vožnja turističkim brodom „Perućac“ od Bajine Bašte do Višegrada akumulacionim jezerom bajinobaštanske hidroelektrane, dugim 54 kilometra, danas je organizovala Turistička organizacija „Tara grin“ za novinare iz Republike Srpske i Srbije. Direktor „Tara grina“ Branko Čigoja istakao…

Sastanak na HE

Za nesmetanu gradnju „Andrićgrada“

25. oktobra 2012.

ANDRIĆGRAD – Preduzećа „Hidroelektrаne nа Drini“-Višegrаd i „Drinsko-Limske hidroelektrаne“-Bаjinа Bаštа usаglаsile režim velikih vodа Donjeg Drinskog jezerа Nа sаstаnku u Višegrаdu predstаvnici Direkcije zа uprаvljаnje proizvodnjom „Elektroprivrede Republike Srpske“, Dispečerske službe „Elektroprivrede Srbije“, te preduzećа „Hidroelektrаne nа Drini“ –…