Poribljavanje Rakitnice

Udruženje ribolovaca „Bereg“ – porbiljena Rakitnica

02. juna 2014.

ROGATICA – Zahvaljujući donaciji „HE na Drini“ Višegrad i rogatčičke industrije mesa „Vizion“ u Rakitnicu duž vodotoka od Nerića kuća do Zaganovića, prošle subote, 31. maja, pušteno je 250 kilograma konzumne i 5000 mlađi potočne pastrmke, koje je isporučilo…