UNIS

Zabrinuti zbog kupovine Fabrike mašina UNIS [VIDEO]

06. septembra 2013.

NOVO GORAŽDE – Goražde je postalo veliki industrijski centar, a u opštini Novo Goražde zabrinuti ako privrednici iz Federacija i Goražda kupe Fabriku mašina u Novom Goraždu. U stečaju kao najveći povjerilac vlasnik Fabrike postala je Bobar banka, a…