SO Rogatica

SO-e Rogatica – budžet kraći za 209.000 maraka

01. маја 2014.

ROGATICA – Prihodi budžeta opštine Rogatica za 2013. godinu ostvareni su u visini od 5,792.256 maraka. Istovremeno rashodi su dostigli cifru od 6,002.235 maraka, odnosno godina je završena sa deficitom od 209.671 marku, rečeno je na sjednici SO-e koja…

Opština u Čajniču

Lani deficit u budžetu iznosio 62.000 KM

28. априла 2014.

ČAJNIČE – Odbornici Skupštine opštine /SO/ Čajniče usvojili su danas izvještaj o izvršenju budžeta za 2013. godinu, koji je iznosio 2.180.000 KM. Ova izrazito nerazvijena opština na istoku Srpske u prošloj godini imala je deficit u budžetu od 62.000…

Rogatica

Za kapitalne investicije milion maraka

19. марта 2014.

ROGATICA – Opština Rogatica je u ovogodišnjem budžetu za kapitalne investicije obezbijedila 998.980 KM za realizaciju 19 projekata. Sekretar opštinske Komisije za planiranje kapitalnih investicija Uzeir Kurtić rekao je danas Srni da je ovim sredstvima planirano asfaltiranje lokalnih puteva…

Opština Foča

Podrška nevladinom sektoru

10. фебруара 2014.

FOČA – U raspodjeli sredstava za nevladin sektor, koja su planirana u opštinskom budžetu za 2014. godinu, prednost će imati projekti kojima će nevladin sektor, uz pomoć međunarodnih organizacija, realizovati svoje programe. Opština će podržati takve projekte i učestvovati…

Novo Goražde

SO Novo Goražde: Budžet i kreditno zaduženje

10. фебруара 2014.

NOVO GORAŽDE – Na prvoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Novo Goražde u ovoj godini, održanoj 6. februara, usvojen je plan budžeta ove opštine za 2014. godinu, u visini od 1.700.000 maraka. Usvojena je i Odluka o kreditnom zaduženju od…

SO Čajniče

Izvještaj sa 9. redovne sjednice Skupštine opštine Čajniče

28. децембра 2013.

ČAJNIČE – Na 9. redovnoj sjednici Skupštine opštine Čajniče koja je održana u petak, 27. decembra, odbornici su usvojili Budžet opštine Čajniče za 2014. godinu u iznosu od 2.194.320 KM. Takođe, donijeta je i odluka o utvrđivanju poreske stope…

Opština Foča

Usvojen budžet opštine od 10 miliona i 510 hiljada maraka

25. децембра 2013.

FOČA – U utorak je održana 13. redovna sjednica Skupštine opštine Foča, na kojoj su odbornici raspravljali o 11 tačaka dnevnog reda. Odbornici su najviše raspravljali o Prijedlogu budžeta opštine Foča za 2014. godinu, koji je usvojen većinom glasova….

Prijedlog budžeta u Višegradu

Pоčеlа јаvnа rаsprаvа о Priјеdlоgu budžеtа оpštinе Višеgrаd zа 2014. gоdinu

18. децембра 2013.

VIŠEGRAD – U kаbinеtu nаčеlnikа оpštinе Višеgrаd Slаvišе Miškоvićа dаnаs је оdržаnа prvа јаvnа rаsprаvа о Priјеdlоgu prојеktоvаnоg оpštinskоg budžеtа zа 2014. gоdinu u iznоsu оd 8.458.800 KM. Pоrеd nаčеlnikа Miškоvićа, zаmјеnikа nаčеlnikа оpštinе Milаnа Nikоlićа i nаčеlnikа Оdјеljеnjа…

SO Višegrad

Održana 13. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad [VIDEO]

16. децембра 2013.

USVOJEN NACRT BUDžETA ZA 2014. GODINU VIŠEGRAD – Odbornici Skupštine opštine Višegrad, na 13. redovnoj sjednici, većinom glasova usvojili su Nacrt budžeta za 2014. godinu u iznosu od 8.458.800 maraka. Obrazlažući ovaj dokument načelnik opštine Višegrad, Slaviša Mišković je…

SO Rogatica

Usvojen Budžet za 2014. godinu

13. децембра 2013.

ROGATICA – Odbornici Skupštine opštine Rogatica juče su, na 14. redovnoj sjednici, usvojili najvažniji finansijski dokument opštine za narednu godinu tako što su izglasali Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta i Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine Rogatica za 2014….