Pečenje rakije

Ko to tamo (ne)pjeva

11. јуна 2013.

VIŠEGRAD – Prije tridesetak godina Višegrad je bio veseliji gradić, prvenstveno, jer su u njemu živjeli veseliji ljudi. Stanovnici u to doba, uglavnom, nisu bili pritisnuti osnovnim egzistencijalnim problemima, kao što je redovna plata, rješavanje stambenog pitanja, školovanje djece,…

Rakija i sir na stolu

Sjećanje na „Čađavu kafanu“

02. априла 2013.

VIŠEGRAD – Mnogi gradići su imali ili još imaju kafanu u koju svraćaju pijanice i bekrije, beskućnici, dokoličari, skitnice i prosjaci i oni koji razbijaju ljubavni dert u pijanom društvu uz čašicu ljute – takva bješe višegradska kafana „Čađava“….