Ploca na Civci Brdu

Legenda Čivči Brda i dalje živi

23. februara 2017.

ČAJNIČE – Čivči Brdo, kod Čajniča, visoko 1.324 metra, jedna je od najznačajnijih legendi ovog kraja – prema predanju, na njegovom platou postoje dvije ljekovite lokve jajolikog oblika u koje voda ne dotiče niti iz njih ističe, a uvijek…

Ploca na Civci Brdu

Legende Čivči Brda

12. novembra 2014.

ČAJNIČE – Čajniče je smješteno u kotlini između Čivči Brda, Cicelja i Brda kod Čajniča. Jedno od brda oko Čajniča jeste Čivči Brdo visine 1324 m obavijeno crgoričnom i bjelogoričnom šumom, ravnog platoa, dužine hiljadu metara. Sa desne strane…