Podrška djeci iz porodica socijalne potrebe

10. septembra 2015.

VIŠEGRAD – Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava u BiH /CIVITAS/ i ove godine podržava rad mobilnog igraoničkog programa za djecu predškolskog uzrasta, namjenjenog mališanima iz porodica koja su u stanju socijalne potrebe. „Besplatnim igraoničkim programom u trajanju…