Stari Adresar iz Višegrada

Adresar iz Kraljevine kao svjedok vremena

26. marta 2014.

VIŠEGRAD – Jedinstveni adresar na 987 strana, koji je vlasništvo Danka Maljukana, gazde Višegradske kafane „Anika“, pruža uvid u život i društvene prilike koje su vladale u Višegradu i još nekim podrinjskim opštinama u trećoj deceniji prošlog vijeka. Višegrad…