Beba

Dječiji dodatak prima 317 korisnika

12. novembra 2014.

FOČA – Pravo na dječiji dodatak u opštini Foča, nakon redovne godišnje obnove dokumentacije, ostvaruje 317 korisnika. Referent za dječiju zaštitu u Centru za socijalni rad Mirjana Pavlović rekla je da je broj korisnika ostao na približno istom nivou,…