Gorka sudbina rogatičkih vodenica

27. marta 2015.

OD VIŠE DESETINA OSTALA SAMO JEDNA POTOČARA ROGATICA – Između dva svjetska rata i u godinama bivše SFRJ na 20 kilometara dugom vodotoku Rakitnice nedaleko od istoimenog sela do ušća u Praču kod Mesića bilo je preko 30 manjih…