Internet

Skoro 60 odsto domaćinstava u Srpskoj ima kompjuter

03. septembra 2013.

INFO – Agencija za informaciono društvo Republike Srpske /AIDRS/ provela je 2011. godine telefonsku anketu vezanu za informatičku pismenost u Republici Srpskoj, prema kojoj 58,65 odsto domaćinstava posjeduje računar, a od tog broja 84,63 odsto je priključeno na Internet….