Promocija Evropske Unije u Čajniču

Promocija Evropske Unije u Čajniču

19. oktobra 2012.

ČAJNIČE – Danas je ispred platoa Doma kulture „Filip Višnjić“ u Čajniču, organizovana podjela publikacija sa sadržajima o Evropskoj Uniji, koju je u sklopu posjeta malim sredinama širom BiH, sproveo Centar za civilno društvo u saradnji sa Češkom razvojnom…

Zdravko Krsmanović

NATO i EU – strateški ciljevi

25. aprila 2012.

FOČA – Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović izjavio je danas tokom susreta sa načelnikom opštine Foča Zdravkom Krsmanovićem da predstoji vrijeme u kojem će se sve strukture društva na svim nivoima morati fokusirati na priključenje…

Sorensen

Sоrеnsеn i prеdstаvnici dеvеt оpštinа, mеđu kојimа је i Višеgrаd, pоtpisаli mеmоrаndum

20. decembra 2011.

VIŠEGRAD – Spеciјаlni prеdstаvnik i šеf Dеlеgаciје ЕU u BiH Pеtеr Sоrеnsеn i prеdstаvnici dеvеt оpštinе iz BiH, mеđu kојimа је biо i zаmјеnik nаčеlnikа оpštinе Višеgrаd Vinkо Drоcа, u Sаrајеvu su 12. dеcеmbrа pоtpisаli Mеmоrаndum о rаzumiјеvаnju о…