Djeca u Čajniču

Neophodno je povećanje nataliteta u Čajniču

28. novembra 2012.

ČAJNIČE – Opština Čajniče je pretežno naseljena staračkom populacijom, gdje je natalitet dosta niži od mortaliteta, što je ovu opštinu svrstalo u izrazito nerazvijenu sredinu, po pitanju ovog, jako bitnog demografskog faktora. Sa ovim problemom susrela se cjelokupna Gornjedrinska regija,…

Goran Karadžić

Intervju sa načelnikom opštine Čajniče Goranom Karadžićem

27. novembra 2012.

ČAJNIČE – Nakon što je obavljena primopredaja dužnosti izmedju dosadašnjeg načelnika opštine Čajniče Branka Roljića i novoizabranog načelnika Gorana Karadžića, razgovarali smo sa Karadžićem o zatečenoj situaciji u opštini Čajniče, budućim planovima i mogućim rješenjima problema u ovoj opštini….