Pećina Govještica - Rogatica

Skrivene ljepote podzemlja – pećina Govještica [VIDEO]

29. jula 2014.

ROGATICA – Pećina Govještica ili – kako je zovu mještani – Dugovjestica udaljena je od centra opštine Rogatica 21 kilometar i nalazi se u kanjonu rijeke Prače, odakle je i ulaz u pećinu, a duga je 9.682 metra i…

Pećina Govještica

Razvoj seoskog turizma i otvaranje pećina za posjetioce

15. aprila 2014.

ROGATICA – Razvoj seoskog turizma, otvaranje pećina Govještica i Banj Stijena za turističke posjete i zavičajnog muzeja u Rogatici, planovi su na čijoj realizaciji će ove godine raditi opštinska Turistička organizacija, najavio je direktor organizacije Nebojša Golić. Seoski turizam…

Pećina Govještica

Pećina Govještica – divlja ljepotica [FOTO]

21. marta 2014.

ROGATICA – Pećina Govještica se nalazi u kanjonu rijeke Prače, opština Rogatica, na nadmorskoj visini 580 m (ulaz), dužine 9682 m, sa velikim ulazom koji je istovremeno i izvor. Nedugo poslije ulaza glavni hodnik se račva na sjevernozapadni i…

Pećina Govještica - Rogatica

Rezultаti ekspedicije „Govješticа 2013“

26. septembra 2013.

ROGATICA – Speleološkа istrаživаnjа pećine Govještice u аvgustu ove godine potvrdilа dа je to trenutno nаjdužа pećinа u Bosni i Hercegovini. Ekspedicijа je orgаnizovаnа već četvrtu godinu zаredom, od strаne speleologа iz Itаlije. Tokom petnаestodnevnog logorovаnjа (10. – 24….

Pećina Govještica - Rogatica

Izlet u Govješticu i Mračnu pećinu

24. septembra 2013.

ROGATICA – U petak, 27. septembra, Turistička organizacija opštine Rogatica organizuje izlet u Govješticu i Mračnu pećinu. Na izletu Vas očekuje nesvakidašnja avantura i nezaboravni prizori. Polazak je sa Trgu oslobodilaca u Rogatici u 10 časova. Prevoz je besplatan…

Pećina Govještica

Rezultati ekspedicije „Govještica 2013“

19. septembra 2013.

ROGATICA – Speleološka istraživanja pećine Govještice u avgustu ove godine potvrdila da je to trenutno najduža pećina u Bosni i Hercegovini. Ekspedicija je organizovana već četvrtu godinu zaredom, od strane speleologa iz Italije. Tokom petnaestodnevnog logorovanja (10. – 24….

Pećina Govještica - Rogatica

Zanemarena najveća pećina u Republici Srpskoj

16. februara 2013.

ROGATICA – Pećina Govještica (Dugovještica) u kanjonu reke Prače kod Rogatice, po svojoj morfologiji, veličini i jedinstvenim pećinskim ukrasima, predstavlja nedovoljno iskorišćeno prirodno blago, koje bi moglo da bude jedan od nosilaca turističkog razvoja istočnog dela Republike Srpske. Tajne…