divlja-gradnja

Opština ne sprečava gradnju “na divlje”

24. aprila 2012.

FOČA – Iako je Zakonom o uređenju prostora i građenju bila dužna, opština Foča jedna je od šest lokalnih zajednica u RS koja još nije donijela odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. U Foči postoji znatan broj objekata koji…