Zabrana iskopavanja kamenih ploča na lokalitetu Strmice

22. septembra 2015.

RUDO – U septembru mjesecu, saobraćajni inspektor je zajedno sa komunalnom policijom utvrdio da je od strane NN lica izvršeno iskopavanje veće količine kamenih ploča, neposeredno ispod dionice regionalnog puta R449 u naselju Strmica, na dionici lokalnog puta Strgačina-Bjeljevine,…

Iskopavanje Careve džamije

Ispod Careve džamije „izronile“ stare zidine

03. decembra 2012.

FOČA – Nakon 22 dana, koliko traju arheološka iskopavanjana na lokalitetu ostataka Careve džamije u Foči, otkopani su zidovi nepoznate građevine. Arheološka zaštitna istraživanja prekinuta su danas privremeno zbog snježnih padavina. Istraživanja, u potrazi za ostacima mnogo starije pravoslavne…