Studenti

Olakšice za studente u RS, u narednu godinu prenose se 2 ispita!

17. avgusta 2012.

INFO – Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, prema kojem će se studentima omogućiti da u narednu godinu, umjesto jednog, prenesu najviše dva ispita, odnosno 15…