Opština Foča

Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine

04. januara 2013.

FOČA – Opština Foča dana 04.01.2012. raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Foča za 2013. godinu. Pravo na apliciranje imaju sve registrovane nevladine organizacije koje ispunjavaju najosnovije uslove (nevedeno u Javnom pozivu). Opština Foča je u…

Opština Višegrad

Rаspisаn Јаvni pоziv zа rаspоdјеlu nоvčаnih srеdstаvа

23. maja 2012.

VIŠEGRAD – Rаspisаn Јаvni pоziv zа rаspоdјеlu nоvčаnih srеdstаvа iz grаntа оpštinе Višеgrаd zа sufinаnsirаnjе rеаlizаciје prојеkаtа sа zајеdnicаmа еtаžnih vlаsnikа. Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd Tоmislаv Pоpоvić dаnаs је rаspisао Јаvni pоziv zа rаspоdјеlu nоvčаnih srеdstаvа iz grаntа оpštinе Višеgrаd…