Upis učenika u Srednjoškolski centar u Rogatici

17. juna 2015.

U PRVOM KRUGU 45 PRIJAVA ROGATICA – Srednjoškolski centar „27. januar“ u Rogatici u prve razrede naredne školske godine upisaće četiri odjeljenja sa ukupno 80 učenika. Od toga su dva odjeljenja gimnazije opšteg smjera sa po 20 učenika, jedno…

Srednja škola u Rogatici

Prvo polugodište u Srednjoškolskom centru u Rogatici – Učenje ni za mršavu trojku

17. februara 2015.

ROGATICA – Izostanci sa nastave česta su tema u rogatičkom Srednjoškolskom centru „27. januar“. O tome se raspravlja na sastancima mendžmenta, među nastavnicima, nastavničkim vijećima, školskom odboru i drugim organima. S razlogom, jer su izostanci sa nastave prešli već…