Stavljanje kocke na ćupriju

Tucali smo kocku u majdanima…

21. jula 2013.

VIŠEGRAD – Ovih dana počeli su pripremni radovi na sanaciji mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini u Višegradu, a projektom je, između ostalog, predviđeno da se granitna kocka, kojom je ćuprija popločana, zamijeni turskom kaldrmom. Tako će se kocka, kojom…