Objavljen Drugi pjesnički Konkurs Književnog fonda „Sveti Sava“

01. februara 2016.

PJESNICI O ANDRIĆGRADU ANDRIĆGRAD – Književni fond „Sveti Sava“ Istočno Sarajevo – sekcija u Višegradu, u saradnji sa Andrićgradom, objavio je Drugi pjesnički Konkurs za pjesmu posvećenu Andrićgradu, na temu: Pjesme Andrićgradu – njegovim Tvorcima, Porukama i Utiscima. Svaki…

Pjesnički konkurs

25. septembra 2015.

RUDO – Povodom XV „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom, Centar za kulturno prosvjetnu djelatnost „Posvjeta“ Rudo i Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta“ O O Rudo objavljuje četvrti pjesnički konkurs: Za najbolji ciklus neobjavljenih ljubavnih pjesama. Tri najbolja rada biće…

Takmičenje-pite u Čajniču

Takmičenje u pravljenju pita, kolača i peciva

18. maja 2015.

ČAJNIČE – Povodom manifestacije „SPASOVDAN 2015“ raspisuje se konkurs za takmičenje u pravljenju pita, kolača i peciva. U svim kategorijama takmičenja biće dodjeljene po tri nagrade. Pravo učešća imaju sve zainteresovane domaćice sa regije. Konkurs je otvoren do 21.05.2015….

Rogatica

Konkurs za izbor zvaničnog turističkog suvenira opštine Rogatica

12. februara 2015.

I Predmet konkursa Predmet Konkursa je izbor zvaničnog turističkog suvenira opštine Rogatica. Suvenir treba da bude lako prepoznatljiv i vizuelno upadljiv, da je odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine i da izražava autentične prirodne i turističke atraktivnosti opštine…

Crkva u Andrićgradu

Konkurs za najbolju razglednicu

11. decembra 2014.

ANDRIĆGRAD – Hram Svetog cara Lazara objavljuje konkurs za najbolju razglednicu na kojoj bi centralno mesto zauzimao hram Sv. cara Lazara sa motivima i detaljima iz hrama, ali i iz grada po vašoj mašti. 1. Moguća je obrada slika…

Danka Ivanović - Vaskršnja priča

Objavljen tradicionalni konkurs za kratku Vaskršnju priču

03. marta 2014.

VIŠEGRAD – Redakcija časopisa za duhovnu i kulturnu prosvjetu «SOKO», Srpskog sokolskog društva «Soko» iz Dobruna kod Višegrada, objavila je tradicionalni Konkurs za kratku priču na temu «Hristos Vaskrse». Na konkurs se prijavljuju neobjavljene priče, čiji su autori iz…

Stipendije

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

03. decembra 2013.

ČAJNIČE – Opština Čajniče je 02.12.2013. godine raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2013/14. godinu. Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se najkasnije do 17.12.2013. godine na pisarnicu Administrativne službe opštine Čajniče ili poštom na adresu…

Stipendije

Rаspisаn kоnkurs zа dоdјеlu stipеndiја studеntimа viših i visоkih škоlа

13. novembra 2013.

VIŠEGRAD – Nаčеlnik оpštinе Višеgrаd, Slаvišа Miškоvić, rаspisао је dаnаs kоnkurs zа dоdјеlu оsаmdеsеt dviје stipеndiје rеdоvnim studеntimа viših i visоkih škоlа zа škоlsku 2013/2014. gоdinu. Zа rеdоvnе studеntе prvе i drugе gоdinе studiја stipеndiја iznоsi 90 KM, а…

Stipendije

Konkurs za dodjelu stipendije talentovanim sportistima

05. novembra 2013.

ROGATICA – Konkurs za dodjelu stipendije talentovanim sportistima opštine Rogatica koje se finansiraju iz budžeta opštine Rogatica za 2014. godinu U cilju podrške i stimulisanja talentovanih sportista Opština Rogatica će, pod uslovima utvrđenim ovim konkursom, dodjeliti dvije stipendije talentovanim…

Stipendije

Konkurs za dodjelu stipendija

05. novembra 2013.

ROGATICA – Za školsku 2013/2014. godinu dodjeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru sredstava predviđenih budžetom opštine Rogatica. Studentima visokoškolskih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta, dodjeliće se do 10 % od sredstava za…