Bilješka – Vraćaju li se mobe?!

04. juna 2015.

ROGATICA – Moba, kao kolektivna dobrovoljna akcija posebno je bila poznata pri obavljanju ljetnih poljoprivrednih radova kod starih i iznemoglih, udovica samohranih majki i sličnih kategorija seoskih domaćinstava. Vremenom je taj vid pomoći polako zapostavljen i sve je prešlo…