Asfalt u Lepenici

Dođe asfalt i u Lepenicu

17. октобра 2013.

ROGATICA – Nakon što su se kroz rekonstrukciju i modernizaciju šumskih kamionskih puteva koje vrši Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ dolasku asfalta radovali u Babljaku, Kujundžijevićima i dijelu Gučeva koji gravitira Rešetniku, i stanovnici Lepenice ovih dana dobili su asfaslt. Asfalt…