Medicinski fakultet u Foči

Defektolozi nisu džaba studirali

22. marta 2012.

FOČA – Studenti na odsjeku specijalne edukacije i rehabilitacije, koji studiraju na Medicinskom fakultetu u Foči, ubuduće neće imati poteškoća u traženju zaposlenja. Novi Zakon o socijalnoj zaštiti RS bolje pozicionira ulogu i značaj defektološke struke kako u radu…

Medicinski fakultet u Foči

Akreditacija Medicinkog fakulteta Foča

16. marta 2012.

FOČA – U okviru pilot projekta Evropske unije za akreditaciju 33 studijska programa sa osam državnih univerziteta iz BiH, uspješno je završena akreditacija studijskog programa Medicina, Medicinskog fakulteta u Foči. Komisija sastavljena od eksperata iz Evropske Unije i Bosne…

Biomedicinska istraživanja

Online časopis – biomedicinska istraživanja

09. marta 2012.

FOČA – U saradnji Medicnskog fakulteta i Univerzitetske bolnice Foča, pokrenuta je elektronska prezentacija časopisa biomedicinska istraživanja. Časopis objavljuje originalne naučne radove, prethodna ili kratka saopštenja, pregled literature, prikaze slučajeva, radove iz istorije medicine, prikaze knjiga, izvještaje sa naučnih…

Medicinski fakultet u Foči

Entuzijazam za desetku

10. januara 2012.

RAME UZ RAME SA SRPSKOM STASAVALI SU I FAKULTETI U FOČI FOČA – Raspadom bivše države i takozvanom tranzicijom, praćenom ratnim razaranjima, ratnim i poratnim kriminalom, te sumnjivim privatizacijama, privreda u Foči potpuno je uništena. Ipak, da sve ne…

Medicinski fakultet u Foči

Kadrovi za budućnost

01. januara 2012.

FOČA – Na Medicinskom fakultetu u Foči organizovan je prijem za najbolje studente ove visokoškolske ustanove. Upriličen je svečani koktel, a studentima se obratio prodekan za nastavu, profesor Milan Kulić, koji je ukazao na odličnu promociju fakulteta. „Vi ste…

Medicinski fakultet u Foči

Konferencijа zа štаmpu nа Medicinskom fаkultetu

17. novembra 2011.

Politikа ne smije odlučivаti o investicijаmа FOČA – Nа Medicinskom fаkultetu u Foči dаnаs je održаnа konferencijа zа novinаre, koju je sаzvаo dekаn ove obrаzovne ustаnove prof.dr Veljko Mаrić. Profesor Mаrić je iskoristio priliku dа se zаhvаli predsjedniku RS…

Diplome za doktore medicine i stomatologije u Foči

Diplome za doktore medicine i stomatologije u Foči

29. oktobra 2011.

Na medicinskom i stomatološkom fakultetu u Foči svečano promovisana 154 doktora i 15 magistara  CENTAR MEDICINSKIH KADROVA FOČA – U sali Gradskog pozorišta u Foči u subotu je, na svečan način,   promovisano 80 doktora medicine, 74 stomatologa i 15…