Rakija i sir na stolu

Sjećanje na „Čađavu kafanu“

02. aprila 2013.

VIŠEGRAD – Mnogi gradići su imali ili još imaju kafanu u koju svraćaju pijanice i bekrije, beskućnici, dokoličari, skitnice i prosjaci i oni koji razbijaju ljubavni dert u pijanom društvu uz čašicu ljute – takva bješe višegradska kafana „Čađava“….